Odkrývání zazděné hrobky. | zdroj: youtube.com


Archeologové objevili hrobku Jindřicha Libraria, zpovědníka krále Přemysla Otakara II.

TÉMATA: archeologie | nálezy | středověk | kostely | kláštery | přemysl otakar ii. | české království

user-avatar

Václav Pokorný

4. 02. 2019 | 12:30

Při záchranném výzkumu a geofyzikálním průzkumu v klášterním kostele Obětování panny Marie v Českých Budějovicích narazili archeologové na hrobku Jindřicha Libraria ze 13. století. Ten byl prvním převorem zdejšího kláštera dominikánů, ale také zpovědníkem Přemysla Otakara II.

30. ledna letošního roku byl v kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích na dnešním Piaristickém náměstí realizován průzkumný vrt do jedné z gotických zdí, který za ní odhalil dutý prostor. Odborníci do něj prostrčili průzkumnou sondu s manipulačními rameny pro případný odběr vzorků a Full HD kameru. Před jejich zraky se poté na monitoru kamery objevily nápisy na stěnách, písemnosti a také dřevěná schrána.

"Nalezená dutina je zaklenuta gotickým lomeným obloukem, na stěnách jsou patrné nápisy. V objevené dřevěné schráně jsou podle dochovaných zpráv druhotně uloženy ostatky významné osobnosti Českého království 13. století Jindřicha Libraria, důvěrníka krále Přemysla Otakara II.," řekla archeoložka Jihočeského muzea Mgr. Zuzana Thomová, která průzkum odborně vedla.

Jindřich Librarius byl prvním převorem českobudějovického kláštera dominikánů po jeho založení. Podle dochovaných legend byl zpovědníkem a důvěrníkem krále Přemysla Otakara II., kterému měl poradit, aby si založením nového kláštera vyprosil od Boha narození vytouženého potomka a dědice, pozdějšího krále Václava II.

Převor zemřel v roce 1281, a uložení jeho ostatků v nalezeném prostoru je tedy určitě druhotné. Po celou dobu existence kláštera byl považován za blahoslaveného.

Děkanství u svatého Mikuláše v Českých Budějovicích spolu s Českobudějovickým biskupstvím předpokládají vyzvednutí ostatků Jindřicha Libraria a jejich antropologický průzkum. Po skončení výzkumu budou ostatky tohoto muže, který byl ve 13. století jednou z nejvýznamnějších osobností českého království, opět důstojně uloženy v českobudějovickém klášterním kostele Obětování Panny Marie.

 
 

user-avatar

Václav Pokorný

4. 02. 2019 | 12:30

Zavří­t reklamu