Židé, kteří přežili holokaust, jeho hrůzy předají v genech i svým dětem, tvrdí vědci

Židé, kteří přežili holokaust, jeho hrůzy předají v genech i svým dětem, tvrdí vědci | zdroj: wikipedia commons


Hrůzy holokaustu se otiskují do DNA rodičů a dědí je jejich děti

TÉMATA: koncentrační tábory | věda | výzkumy

user-avatar

Tomáš Chalupa

14. 09. 2015 | 12:30

Vědci z nemocnice Mount Sinai v New Yorku provedli výzkum na 32 Židech, kteří prošli koncentračními tábory. Tvrdí, že toto trauma bylo vtištěno do jejich DNA a přenáší se na jejich potomky.

Mez lidmi, které vědci zkoumali, zaznamenali zvýšený sklon k nejrůznějším duševním poruchám a stresu. Míra výskytu je mnohem vyšší než u Židů, kteří v době holokaustu žili v USA nebo jiných částech světa. Rachel Yahuda, která projekt vede, tvrdí, že vědci shromáždili dostatek důkazů, aby mohli prohlásit, že takto extrémní trauma se přenáší geneticky z generaci na generaci. I potomci těchto lidí si tak ve své genetické výbavě ponesou přeneseně hrůzy koncentračních táborů.

„Genetické změny jejich dětí lze přisoudit pouze prožitému holokaustu jejich rodičů. Jestliže je tady přenesený efekt traumatu, projeví se v genech souvisejících s vyvoláváním stresu a s celkovým vyrovnáváním se s okolním světem, “ tvrdí Yahuda. Její konstatování lze podle ní uplatnit i na další prvky v životě lidí, jako je kouření nebo pití alkoholu. Na druhou stranu hypotéza o přenosu těchto věcí pomocí DNA není ve vědecké komunitě přijímána jako pravdivá. Je pravda, že se může například kouření rodičů projevit na zdravotním stavu potomků, ale o zápisu do DNA mnoho odborníků pochybuje. Yehuda však tvrdí, že právě její výzkum lidí, kteří prošli holokaustem, potvrzuje, že do našich genů se toho zapisuje mnohem více, než jsme si doposud mysleli.     

user-avatar

Tomáš Chalupa

14. 09. 2015 | 12:30

Zavří­t reklamu