Existence telepatie nebyla dosud empiricky spolehlivě prokázána, ani neexistuje přijatelná vědecká teorie, která by vysvětlovala, jak telepatie funguje.  Pokouší se o to však kvantoví fyzici.

Existence telepatie nebyla dosud empiricky spolehlivě prokázána, ani neexistuje přijatelná vědecká teorie, která by vysvětlovala, jak telepatie funguje. Pokouší se o to však kvantoví fyzici. | zdroj: messagetoeagle.com


Lze vysvětlit telepatii za pomoci kvantové fyziky?

TÉMATA: kvantová fyzika | telepatie | věda a výzkum

user-avatar

Tomáš Chalupa

9. 09. 2016 | 15:00

O telepatii lidstvo mluví celá tisíciletí. Byla považována za dar od boha několika nadaným jedincům. Může mít ale telepatie vědecký základ, a co když je rozšířena mnohem více, než jsme vůbec schopni připustit?

Telepatie je přenos myšlenek na dlouhé vzdálenosti mezi lidmi, kteří spolu nemohou jinak komunikovat. Může mít mnoho různých podob. Dotyčný například může cítit, pokud se jeho milované osobě někde daleko něco stalo. Manželky vojáků se s hrůzou budily ve chvíli, kdy jejich muž padl nebo byl zraněn na dalekém bojišti. V civilním životě to může být třeba když zazvoní telefon, a vy už dopředu víte, kdo volá. Věda se fenoménem telepatie příliš nezabývá, což je škoda.

Dean Radin o telepatii napsal mnoho knih a článků a věnuje se jí naopak velmi seriózně. Tvrdí, že určitou mírou telepatie je nadaný prakticky každý z nás. Nemá to nic společného s náboženstvím nebo spiritismem, ale je to fyzikální záležitost. Vysvětlení nabízí kvantová fyzika, kde dva atomy mohou exitsovat současně na dvou místech. Je to poměrně složitá věc, ale díky kvantové fyzice se najednou jeví jako reálná nejen telepatie, ale i teleportace. 

Radin tvrdí, že události jsou propleteny v čase a prostoru, a pokud jsme dostatečně napojeni na dotyčného člověka, můžeme být schopni zachytit některé události, které se mu zrovna přihodily. Vše se děje na subatomární úrovni, kterou je přesto schopen lidský mozek za určitých okolností zachytit. Jsme zatím daleko tomu, abychom jev v plné šíři pochopili, ale měla by se k němu napřít pozornost vědců. Podle Radina právě jen vědecký přístup namísto okultního nebo spiritistického může přinést výsledky a plné pochopení tohoto jevu. Klíč leží v kvantové fyzice, je přesvědčen Radin. Jednou by lidé mohli spolu komunikovat na dálku beze slov, ovšem za předpokladu, že se lidstvo naučí ovládat a využívat kvantové vlastnosti subatomárních částic. 

user-avatar

Tomáš Chalupa

9. 09. 2016 | 15:00

Zavří­t reklamu