V této nádobě nalezené na Kypru se zřejmě skladovaly opiáty.

V této nádobě nalezené na Kypru se zřejmě skladovaly opiáty. | zdroj: ancientpages.com


Na kyperské nádobě z doby bronzové byly objeveny stopy opiátů

TÉMATA: archeologie | nálezy | starověk | opium | kypr

user-avatar

Tomáš Chalupa

30. 10. 2018 | 09:00

Archeologové objevili před lety na Kypru hliněnou z doby bronzové. Při bližším rozboru pomocí nové metody, který proběhl až nyní, se zjistilo, že v nádobě byly zřejmě opiáty, protože jejich stopy se na povrchu nádoby zachovaly až do dnešních dnů.

Nádoba, která byla umístěna do Britského národního muzea, byla zkoumána vědci, kteří na ní provedli řadu testů a analýz. Jde o nádobu, která se zjevně využívala v obchodě s opiem, jež bylo ceněným artiklem v celém Středomoří, a to už v době 1650–1350 před naším letopočtem.

V nádobě byly nalezeny stopy bylinných olejů s velkým obsahem opiátových alkaloidů. „Konkrétně byly objeveny stopy opiátových alkaloidů, které jsou nejodolnější vůči degradaci v čase. Ty se dají díky tomu lépe identifikovat než například běžné opium,“ říká Rachel Smithová z univerzity v Yorku.

Otázka, kterou teď musí vědci vyřešit, se zdá být poměrně banální. Byly tyto opiáty součástí onoho rostlinného oleje a celého mixu rostlin, nebo měla nádoba dvojí použití a nejprve v ní byly bylinné oleje a až po té, co byla vyprázdněna, se do ní dostaly opiáty?

Vědci se zatím kloní spíše k první variantě. Existují důkazy, že v této době se podobné nádoby používaly ke skladování makových semen, ze kterých se vyráběly oleje, používané k mazání nebo jako parfém. Mohlo jít tedy o tento případ.

Pro vědce je každopádně důležité, že jsou schopni díky novým metodám zjistit i na takto starých artefaktech stopy opiátů. Nyní jde o to techniku vylepšit, aby byla schopná odhalit i méně zachovalá nebo odolná rezidua těchto látek. Vnáší to také nové světlo do obchodu ve Středomoří ve starověku. Ukazuje se, že opiáty byly běžnou součástí obchodu i života tehdejších lidí a plnily jak rituální, tak zdravotní nebo rekreační funkci.

user-avatar

Tomáš Chalupa

30. 10. 2018 | 09:00

> ExtraStory   |   Inzerce