Kráska a zvíře v podání ilustrátora Mercera Mayera

Kráska a zvíře v podání ilustrátora Mercera Mayera | zdroj: bbc.com


Pohádky jsou ještě starší než Bible, tvrdí nedávná studie

TÉMATA: literatura | pohádky

user-avatar

Simona Knotková

5. 07. 2017 | 09:00

Mnoho let se historikové domnívali, že pohádky mají svůj původ v 16. a 17. století. Nedávný výzkum univerzit v Durhamu a Lisabonu ale odhalil, že příběhy předávající se z generace na generaci jsou ještě starší. Nejstarší podle nich dokonce sahají do doby bronzové.

Jsou starší než nejranější písemné památky včetně Bible a jejich kořeny se dají vystopovat v době zrodu indoevropské jazykové rodiny – to tvrdí o pohádkách vědci z anglické a portugalské univerzity. K výsledkům se dopracovali pomocí fylogenetických metod, jež zkoumaly vztah mezi dějinami lidstva a kulturními fenomény jako jazyk, svatební tradice, politické instituce, využívané materiály či hudba.

"Použili jsme soustavu nástrojů z takzvaných fylogenetických srovnávacích metod. Tyto postupy nám umožnily rekonstruovat minulost bez přítomnosti fyzických důkazů," sdělil v rozhovoru pro BBC Radio 4 antropolog Jamie Tehrani.

Kráska a zvíře je podle badatelů kupříkladu stará 4000 let. Ještě o tisíc let starší je pohádka Honza a kouzelná fazole. Ohromných 6000 let má poté mít příběh o kováři, který upsal svou duši ďáblovi.

"Je opravdu pozoruhodné, že tyto příběhy přežily, aniž by byly napsány. Ústním podáním se předávaly v době, kdy jazyky jako angličtina, francouzština nebo italština ani neexistovaly. Pravděpodobně si je lidé vypravovali nějakým vymřelým indoevropským jazykem," pokračuje Tehrani.

Už bratři Grimmové v 19. století byli názoru, že pohádky jsou daleko starší, než bylo všeobecně uznáváno. Právě díky této dvojici velká část příběhů dostala sjednocenou formu a naplno se usadila v naší kultuře.

user-avatar

Simona Knotková

5. 07. 2017 | 09:00

Zavří­t reklamu