Dveře do sikhského chrámu jsou otevřeny pro každého, dostanete tam i zdarma stravu, jen si musíte zout boty.

Dveře do sikhského chrámu jsou otevřeny pro každého, dostanete tam i zdarma stravu, jen si musíte zout boty. | zdroj: pinterest


V sikhských chrámech se každý může zdarma najíst, ať je jakékoliv víry, rasy nebo národnosti

TÉMATA: nevšední restaurace | náboženství | chrámy | sikhismus | Indie

user-avatar

Markéta Oderská

9. 08. 2015 | 09:00

Zatímco u nás doma se člověk dostane do kostela leda tak na mši, a pokud se vyzpovídá z hříchů, dají mu malou oplatku, tak v sikhských chrámech jsou dveře pro každého otevřené 24 hodin denně a můžete se tam nejen pomodlit, ale také dobře najíst a dokonce i vyspat. A to vše zadarmo.

Sihský chrám neboli gurudváru najdete v každé větší vesnici v indickém státě Pandžábu. Je modlitebním a meditačním centrem vyznavačů sikhismu, což je co do počtu stoupenců sedmé největší náboženství na světě. Vzniklo v 15. století jako nový směr, který se vyhranil proti v té době převažujícímu hinduismu i islámu. Za jeho zakladatele a prvního z řady deseti guruů je považován Nának. Ten odmítal uctívání mnohočetného hinduistického pantheonu, obřady i oběti a rovněž zavrhl indický kastovní systém. Na rozdíl od muslimů hlásal rovnost muže a ženy a zavedl víru v jedno nejvyšší jsoucno.

Sikhové si tak nepotrpí na žádné sochy, modly, rituály a okázalé náboženské projevy. O to víc se snaží aplikovat svoji víru v každodenním životě. To obnáší žít v pravdě, tvrdě a poctivě pracovat, pomáhat druhým, sloužit své komunitě.

Společná příprava jídla

Na život ve společenství si sikhové velmi potrpí. Rádi se proto scházejí ke společnému jídlu. Z toho důvodu je součástí každého chrámu veliká jídelna i noclehárna. Dveře jsou tu otevřeny pro každého, ať je cestovatel, žebrák, hinduista, muslim či křesťan. Sikhové se rádi o jídlo podělí, neboť to utužuje rovnost a bratrství mezi lidmi, které jejich náboženství od prvopočátku podporuje. Stravu v kuchyni tak připravují hlavně dobrovolníci. K obědu se podává jednoduchá vegetariánská strava, složená z rýže, zeleninového curry, placek, luštěnin a čerstvého zeleninového salátu. Maso i alkohol jsou zakázány. Za stravu ani nocleh se nic neplatí a ani vás zde žádný Sikha nebude obracet na svoji víru. Jediné, co se od návštěvníků požaduje, je zout si před vstupem do langaru boty, mít zakryté vlasy a sedět při jídle na zemi. Také ve společných noclehárnách spí všichni na tvrdé zemi.

Zlatý chrám v Amritsaru v Indii

Největší a nejznámějším gurudvárou je Zlatý chrám v Amritsaru v Indii, kde jsou schopni v jídelně obsloužit 50 až 100 tisíc lidí denně! Každou hodinu tam údajně upečou kolem šesti tisíc indických placek (čapátí). Protože Sikhové v minulých dobách migrovali do zahraničí, jejich chrámy najdete rozesety po všech kontinentech na světě včetně Evropy. Bůh ví, proč se dosud žádná neutvořila v České republice. Mnoho gurudvár lze přitom najít v sousedním Německu a rovnou tři jsou ve Vídni, jedna pak ve Varšavě. Zdá se, že Sikhové u nás dosud nenašli otevřené dveře.  

user-avatar

Markéta Oderská

9. 08. 2015 | 09:00

> ExtraStory   |   Inzerce