Vědci objevili ve městě Petra velkou dvouposchoďovou platformu

Vědci objevili ve městě Petra velkou dvouposchoďovou platformu | zdroj: edition.cnn. com


Ve starobylém městě Petra byl objeven tajemný monument

TÉMATA: archeologie | objevy | jordánsko | nabatejci

user-avatar

chalkon

13. 06. 2016 | 11:00

Archeoložka Sarah Parcaková zjistila rozborem fotografií i výzkumem přímo na místě, že ve starobylém jordánském městě Petra je kamenná platforma o rozměrech 56 x 49 metrů.

Petra je velké skalní město v Jordánsku, které je na seznamu chráněných památek UNESCO. Jeho výzkum ještě zdaleka není u konce a stále láká řadu badatelů. Nález takto velké kamenné struktury je pro archeologickou komunitu velmi významný. 

Město vytvořila tajemná civilizace Nabatejců mezi 3. stoletím před Kristem a 1. stoletím našeho letopočtu. Petra byla hlavním městem jejich království. Je zde zdokumentováno mnoho staveb a monumentů vytesaných do pískovce, stejně jako podzemních a jeskynních prostor.

Nově objevená platforma byla zřejmě postavena ve 2. století před Kristem a zřejmě sloužila k náboženským ceremoniím. Na ní se nachází ještě menší platforma, takže celá struktura měla dvě patra. Naleziště nyní bude nutné více prozkoumat, aby se zjistily další podrobnosti o této mimořádné stavbě. 

user-avatar

chalkon

13. 06. 2016 | 11:00

> ExtraStory   |   Inzerce