Asi 900 rukopisů bylo nalezeno v letech 1946 až 1956 v jeskyních v Kumránu u Mrtvého moře. Z řady svitků zůstaly jen útržky. Některé nejsou větší než pár milimetrů.

Asi 900 rukopisů bylo nalezeno v letech 1946 až 1956 v jeskyních v Kumránu u Mrtvého moře. Z řady svitků zůstaly jen útržky. Některé nejsou větší než pár milimetrů. | zdroj: wikicommons


Vědcům se podařilo rozluštit další ze svitků od Mrtvého moře. Obsahuje tajný kalendář se dvěma událostmi, o kterých se nezmiňuje Bible

TÉMATA: archeologie | nálezy | izrael | bible | svitky | mrtvé moře

user-avatar

Yvonne K.

5. 03. 2018 | 15:45

Vědcům se podařilo odkrýt tajemství jednoho ze svitků od Mrtvého moře, které před více než 70 lety našli chudí beduíni v pouštních jeskyních izraelského Kumránu. Úkol to nebyl nikterak jednoduchý - desítky fragmentů svitku musely poskládat dohromady a poté dešifrovat zakódovanou zprávu o tajemném kalendáři starověké židovské sekty, která si říkala Esejci.

Text je předposledním z 900 nalezených svitků od Mrtvého moře, který dosud nebyl rozluštěn a publikován. Byl sepsán v kódované hebrejštině, což je raritou mezi ostatními rozluštěnými svitky.

Jeho rozšifrováním vědci objevili kalendář o 364 dnech, který před více než 2000 lety používala asketická židovská sekta Esejců. Té se připisuje i autorství ostatních kumránských svitků. Badatelé zde poprvé narazili na název dne označujícího přechod mezi ročními obdobími. Jedná se o slovo “Tekufah,” které v překladu znamená “perioda”.

Ve své době se jednalo o velmi kontroverzní kalendář vzhledem tomu, že v judaismu se užíval lunární kalendář, kde každý měsíc začínal novem a byl vyhlašován na základě pozorování nebeských těles.

“Na rozdíl od něj Esejci vytvořili stabilní kalendář, který se dal dělit čtyřmi a sedmi, takže určité svátky a rituály připadaly na stejný den,” uvedli vědci ve studii. Tím odpadla nutnost neustále vyhlašovat novoluní a stanovovat dny, kdy se budou slavit svátky a vykonávat určité rituály.

“Kumránský kalendář není proměnlivý, zdá se tedy, že odráží snahu této komunity  po dokonalosti a svatosti,” vysvětlují badatelé.

Vědci se z analýzy svitku také dozvěděli o dvou speciálních událostech, které nejsou zmíněny v Bibli – slavnostech nového vína a nového oleje. “Tyto dny byly přidány k festivalu Shavuot, který známe i dnes a jenž je oslavou nové pšenice,” objasňují badatelé. Tyto tři svátky se slavily v intervalu padesáti dnů po sobě.

Záměrem zapsání kalendáře kódovaným jazykem nebylo jej utajit. Svitek neobsahuje nic, co nebylo obecně známo. Šlo však v té době o zaběhlou a poměrně rozšířenou praxi i mimo území Izraele, která odrážela společenský status autora. Záměrem bylo ukázat, že autor textu je důvěrně obeznámen s tajným kódem, zatímco druzí ne.

 

user-avatar

Yvonne K.

5. 03. 2018 | 15:45

> ExtraStory   |   Inzerce